Beridet Bågskytte

Vena Horse & archery center

Raket2
Känn adrenalinet och fartvinden…
…lär dig Beridet bågskytte hos oss på Vena! Vi erbjuder en- eller tvådagarskurser.
Vi ger dig goda grunder för fortsatt träning och tävling i denna fantastiska sport.
Vi börjar med skjutteknik från marken och avslutar med att skjuta från hästryggen. Inga förkunskaper krävs, vi anpassar kursen efter dig (men om du inte är så ridvan rekomenderas tvådagarskursen.) Vi visar också hur man tränar in sin häst i sporten.

Introduktion ca 3h xxxkr
2-dagars helgkurs xxxkr/person
Vill du att vi kommer till dig så tillkommer resekostnad samt lunch åt oss.
Vi visar gärna upp sporten på ridskolor, evenemang, marknader och dyl. Det är bara att ringa och boka!

Facebook-20150918-091434

Kort om den Ungerska grenen
Den ungerska tävlingsbanan är 90 meter lång och uppdelad i tre sektioner om vardera 30 meter. Vid banans halva längd står ett torn 9 meter utanför banan. På tornet, två meter över backen, sitter tre runda treringade tavlor som är 90 cm i diameter. Den första vinklad mot anridningen, skjutning framåt i sektion 1. Den andra parallellt med banan, skjutning åt sidan i sektion 2 och den tredje vinklad mot frånridningen, skjutning bakåt i sektion 3. Tiden för löpet är 16 sekunder. Vid snabbare tid läggs mellanskillnaden, med två decimaler, ihop med tavelträffarna. Överskrids tiden så underkänns löpet. Första pilen får innan start vara nockad (lagd på bågen för skjutning) och förvaringen av pilarna är valfri (koger, stövelskaft eller båghanden). Varje tävlande rider sex löp.

Kort om den Koreanska grenen
Den koreanska disciplinen består av tre grenar. Enkel-, dubbel- och multipelskott. Varje tävlande rider sex löp, två i varje gren. Enkel- och dubbelbanan är 90 meter lång. Vid den enkla grenen är efter halva banans längd en tavla parallellt placerad, 5 meter till vänster om banans mitt. Till skillnad från den ungerska disciplinen, så måste pil dras från koger, stövelskaft eller bälte och får inte vidröras förrän banans startmarkering passerats. Tid för löpet är 12 sekunder. Snabbare tid ger extrapoäng per sekund och långsammare tid ger minuspoäng. Om ingen träffpoäng erhålls, så ges heller ingen tidspoäng och 0 poäng sätts.
Vid den dubbla grenen är förutsättningarna i stort sett lika som den enkla, men här är det nu två tavlor placerade på 40 respektive 50 meters avstånd från banans början. Den första tavlan är riktad mot banans början (skjutning framåt) och den andra riktad mot banans slut (skjutning bakåt). Även här är tid för löpet 12 sekunder.
Multipelgrenens bana är 150 meter lång och har fem tavlor parallellt placerade på 15, 45, 75, 105 och 135 meters avstånd från start. (Här får dock den första pilen vara nockad innan start.) Löptiden är 25 sekunder och för att löpet skall godkännas, så måste minst tre tavlor träffas.
Vid samtliga grenar skall pil som avlossas före startmarkering och efter målmarkering räknas bort och endast en pil per tavla får skjutas.
Historia

Sveriges Beridna Bågskyttar
Läs mer om sporten, de andra grenarna och dess historia, på föreningen Sveriges Beridna Bågskyttars hemsida www.mountedarchery.se
Sveriges Beridna Bågskyttar, med förkortning SBB, är en ideell förening och den svenska riksorganisationen för beridet bågskytte, internationellt känt som Mounted Archery (MA) eller Horseback Archery (HBA). Föreningen är relativt nystartad och befinner sig nu under ett uppbyggnadsskede.
Vi vill ha fler medlemmar i föreningen, så kom på kurs hos oss på Vena!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.