Linderödssvin

Vi föder upp Linderödssvin med genbanksintyg. Linderödssvinen är en gammal svensk skogsgris som förr fanns på var och varenda gård. På 1920-talet blev den nästan helt utrotad då regeringen beslutade att man inte längre fick föda upp dessa långsamtväxande grisar utan skulle ha de klassiska rosa grisarna som blev slakt färdiga på halva tiden i jämförelse. I modern tid har förening Lantrassvinet åter tagit Linderödssvin en i bruk och rasen är nu på frammarsch.

På Vena gård hittar du våra två egna suggor Emma och Klara och vår egen galt Hercules. Vi säljer deras avkommor som livdjur till dig med se-nummer samt hyr ut Hercules för betäckning. Vi följer genbanksföreningens prislista.

Kultingar (minst 3 mån.) 1000kr + moms

Ungdjur (6mån.) 1500kr + moms

Ungdjur (9mån.) 2000kr + moms

Vuxna avelsdjur 2500kr + moms

Betäckning 1000kr + moms

***

Till salu: 9 galtar + 11 gyltor, leveransklara 1 november. Säljes endast som livdjur till dig med se-nummer, genbanksintyg medföljer. Tinga redan nu, finns ff flera kvar!

Maila till info@venagard.net

***

Boka köttlådor (styckat och vaccumpackat) eller hel/halv (ostyckat).

*Köttlådor 165kr/kg hel/halv låda.

*Ostyckat 125kr/kg hel/halv gris.

Nästa leverans maj 2017. Bokningsavgift 500kr (dras sedan av på slutsumman!) boka senast 31 januari.